Mil trumpetoj

Paska dimanĉo, la 12an de aprilo 2020

« Ĉio spiranto gloru la Eternulon ! Haleluja. » Psa 150, 6

Kiom ĝoje, ĉi matene, Ĵairo vidas vin alproksimiĝantan, piedirante sur la marbordo !

Espero renaskiĝas en la koro de la sinagogestro de kapernaumo. Tiam li venas sin ĵeti al viaj piedoj, plorpetante, ke vi venu helpi lian filinon, la pupilo de liaj okuloj, kiu agonias en lia hejmo. La sincereco de lia peto, la popolamaso, kiu vin premegas, ĉio devus rapidigi viajn paŝojn. Tamen vi ekhaltas ankoraŭ survoje al alia resanigo. Vi dumiradas vian vojon sen angoro nek hastego. Eĉ fronte al urĝeco de tre tujokazonta morto, vi scias, ke la Patro ĉiam vin elaŭdos.

Tiom delikatece, ĉi matene, vi trankviligas tiun vunditan patron, kiam ĉiuj rezignas ! kiam oni anoncis la morton de la infano, lia koro frakasiĝis. Liaj streboj utilis al nenio kaj lia filino forlasas lin, forlasas la vivon, ankoraŭ tiel juna. La servistaro de lia domo kiu konas la ne inversigeblan karakteron de la morto, konsilas al li ne plu petadi vin. Ne eblas al ili imagi alian eliron. Sed vi, tute diskrete, kaptas lian mizeregon, sen admoni al li lecionon, instigas lin al konfido kaj al espero : neniam tro malfruas por tiu, kiu kredas.

Kun kia paco, ĉi matene, vi eniras en la lokon, kie ripozas la plej amata infanino ! Por ŝin restarigi el la dorme de la morto, en kiun la malsano ŝin forportis, ŝajnas al ni vidi vin sidiĝantan ĉe ŝin kaj dirantan al ŝi per voĉo firma sed milda, prenantan ŝian manon ; « Talita kum », « knabineto, mi al vi tion diras, leviĝu ! ». Kiam ekstaras la infanino, jen via tuta humaneco manifestiĝas, kiam vi zorgas por ke ŝia korpo refortikiĝu. Cu maltrankviliĝas por ke ŝi povu manĝi, antaŭ ol redoni ŝin al ŝiaj gepatroj.

Jesuo, vi la unue naskita el multego da gefratoj, kiu ekaperas, en ĉi Paska mateno, el la tombo, memoru pri tiu tago sur la bordo de la Galiea lago, kaj pri tiu infanino, kiun vi restarigis. Hodiaŭ, kiel je la tago de nia morto, donu ankaŭ al ni vidi tiun brilan lumon, kaj aŭdi vin murmuri ĉe nia orelo tiujn vortojn pli potencajn ol mil trumpetoj, por sekvi vin en la ĝardenon de via resurekto : Talita kum !